Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek

Udělujete tímto souhlas Janě Jirků, se sídlem Kremličkova 936, Kolín, 280 02, IČ 03442675, zapsaná u živnostenského úřadu v Kolíně, Č.J. 4841/2014/OŽÚ/J/4 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
marketingové cookies (anonymní)
aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování)
reklamní sítě

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí
personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 90 dní a to za účelem:
marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte
personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Poskytovatelem služby Google AdWords a Google AdSence, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
Poskytovatelem služby OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Spojené státy americké

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@bazarekslunicko.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu www.bazarekslunicko.cz
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů